Screen-LED

Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. K.

Towarowa 1
88-100 Inowrocław
POLAND

VAT UE: PL5562766307
REGON: 365995661
KRS: 0000650556

Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 100 000,00 PLN

Screen-LED

USA Office

Screen-LED.US LLC

108 West 13TH ST,
Wilmington, DE 19801
USA

Facebook
YouTube
Instagram
MOVEit.tech
screen-led.us